ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΖΩΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Προτάσεις Ασφάλισης
Euroins: Αίτηση Ασφάλισης Αυτοκινήτου
Ευρωπαϊκή Πίστη: Αίτηση Ασφάλισης Αυτοκινήτου
Ευρωπαϊκή Πίστη: Έκθεση Ελέγχου Οχήματος Για Προαιρετικές Καλύψεις
Υδρόγειος: Αίτηση Ασφάλισης ΔΧ Οχημάτων
Υδρόγειος: Αίτηση Ασφάλισης Οχημάτων Σχολής Οδηγών
Υδρόγειος: Αίτηση Ασφάλισης ΦΙΧ Αγροτικό
Υδρόγειος: Αίτηση Ασφάλισης ΦΙΧ
Υδρόγειος: Αίτηση Ασφάλισης ΦΔΧ Εθνικών Διεθνών Μεταφορών & TIR
Υδρόγειος: Αίτηση Ασφάλισης ΦΔΧ & ΤΑΞΙ
Υδρόγειος: Αίτηση Ασφάλισης Μοτό
Υδρόγειος: Αίτηση Ασφάλισης Μηχανήματος Έργου & Γεωρικού Ελκυστήρα
Υδρόγειος: Αίτηση Ασφάλισης Λεωφορείων
Aig: Έντυπο
προσφοράς

Aig: Πρόταση
Ασφαλισης

ERGO :
Πρόταση Ασφάλισης-Τροποποίησης Αυτοκινήτου

Generali:
Έντυπο Πάγιας Εντολής Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού

Generali:
Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Άτοκων Δόσεων

Groupama:
Αίτηση Ασφάλισης

Interamerican
: Πρόταση Ασφάλισης ΙΧ

Interamerican: Αιτηση Οδικής Βοήθειας
Interamerican: Δήλωση Ασφαλισμένου για Ανάθεση Εξυπηρέτησης
Ασφαλιστηρίου

Interamerican: Δήλωση Παραλαβής Εγγράφων Ασφάλισης και
Αποζημίωσης

Interamerican:
Λίστα προτάσεων ασφάλισης για ενοικιαζόμενα οχήματα

Interlife : Έκθεση Προασφαλιστικού Ελέγχου Οχήματος
Interlife : Πρόταση Ασφάλισης Αυτοκινήτου
Interlife: Ανάρτηση Δήλωσης Ταξι
Interlife: Δήλωση Ασφαλισμένου για Ανάθεση Εξυπηρέτησης
Ασφαλιστηρίου

Interlife: Δήλωση Παραλαβής Εγγράφων
Interlife: Συνοπτική Μνεία Απόφασης ΤτΕ 3-5/ 26-01-2011
Personal: Πρόταση Ασφάλισης
Ατλαντική Ένωση: Αίτηση Ασφάλισης Αυτοκινήτου
Ατλαντική Ένωση: Αίτηση Ασφάλισης Ποδηλάτου
Ατλαντική Ένωση: Δήλωση Παραλαβής Ασφαλιστηρίου
Συμβολαίου Αυτοκινήτου και Εγγράφων

Ατλαντική Ένωση: Έκθεση Ελέγχου
Εθνική : Δήλωση Ασφάλισης Χωρίς Ανανέωση
Εθνική : Έκθεση Ελέγχου Αυτοκινήτου προς Ασφάλιση
Κινδύνων

Εθνική : Πρόταση Ασφάλισης Αυτοκινήτου
Ευρώπη:
Πρόταση Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Ιντερσαλόνικα: Αίτηση Ασφάλισης Αγροτικών
Μηχανημάτων

Ιντερσαλόνικα: Αίτηση Οδικής Βοήθειας
Ιντερσαλόνικα: Πρόταση Ασφάλισης Αυτοκινήτου
Ιντερσαλόνικα: Πρόταση Ενοικιαζόμενων
Μινέττα: Αίτηση Ασφάλησης Αυτοκινήτου
Υδρόγειος: Αίτηση Ασφάλισης ΕΙΧ
Υδρόγειος : Έκθεση Ελέγχου Αυτοκινήτου
Υδρογειος: Αίτηση ασφάλισης ενοικιαζομένων οχημάτων
Υδρόγειος: Δήλωση Παραλαβής Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
Αυτοκινήτου και Εγγράφων

Υδρόγειος: Έντυπο Εναντίωσης του Άρθρου 2 παρ 5 και 6
Αιτήσεις Αλλαγής - Ακύρωσης
Αιτήσεις Αλλαγής - Ακύρωσης
Levins: Αίτηση Τροποποίησης Συμβολαίου
Levins: Έκθεση Ελέγχου Αυτοκινήτου
Levins: Επιστολή Ακύρωσης
Euroins: Αίτηση Τροποποίησης Συμβολαίου
Accredited: Επιστολή Καταγγελίας
Ευρωπαϊκή Πίστη: Υπεύθυνη Δήλωση Μεταφοράς Συμβολαίου
Ευρωπαϊκή Πίστη: Αίτηση αλλαγής αυτοκινήτου
Ευρωπαϊκή Πίστη: Δήλωση Ακύρωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου
Εθνική : Εντολή Προασφαλιστικού Ελέγχου
Εθνική : Νέο Έντυπο Εξουσιοδότισης Πάγιας Εντολής - ΔΗΛΩΣΗ
Εθνική : Νέο Έντυπο Εξουσιοδότισης Πάγιας Εντολής- Έντυπο
AIG: Εγγραφο Ακύρωσης
Allianz: Πρόταση Τροποποίησης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
Apeiron: Αίτηση Τροποποίησης
EFG Eurolife: Αίτηση Αλλαγής
ERGO : Αίτηση έκδοσης Πράσινης κάρτας
ERGO:Kαταγγελία σύμβασης - Σχέδιο Εγγράφου Νο 1
Generali: Εντολή Ακύρωσης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
Generali: Εντολή Πρόσθετης Πράξης
Groupama :Έντυπο Αλλαγής Στοιχείων Πελάτη
Groupama Φοινιξ : Αίτηση Αλλαγής
Groupama Φοίνιξ: Δήλωση Καταγγελίας Ασφαλιστικής Σύμβασης
Groupama: Έντυπο αλλαγής συνεργάτη
Infotrust : Αίτηση Αλλαγής
Interamerican : Αίτηση Αλλαγής
Interamerican: Αίτηση Αποζημίωσης
Interasco: Αίτηση Ακύρωσης
Interasco: Εντολή Πρόσθετης Πράξης
Interlife : Αίτηση διόρθωσης ή ακύρωσης ασφαλιστηρίων αυτοκινήτων
Interlife: Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συμβατικής Λύσης Ασφαλιστικής Σύμβασης
Personal: Αίτηση Αλλαγής
Ατλαντική: Αίτηση Ακύρωσης
Ατλαντικη: Αιτηση Τροποποίησης Κλ.Αυτοκινητου
Εθνική : Αίτηση Ακύρωσης
Εθνική : Εντολή Πρόσθετης Πράξης
Εθνική: Δήλωση Συναίνεσης Για Ενοικιαζόμενα Μότο
Εθνική: Συμπληρωματικό Παράρτημα για Έκδοση Πράσινης Κάρτας
Ιντερσαλόνικα: Αίτηση Αλλαγής
Ιντερσαλόνικα: Καταγγελία Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου (υπόδειγμα 1)
Υδρόγειος : Αίτηση Διόρθωσης Ασφαλιστηρίων Αυτοκινήτων
Υδρόγειος : Δήλωση Καταγγελίας Ασφαλιστικής Σύμβασης
Δηλώσεις Ατυχήματος - Αιτήσεις Αποζημίωσης
Δηλώσεις Ατυχήματος - Αιτήσεις Αποζημίωσης
Euroins: Έντυπο ζημιών - Εκχώρηση Απαίτησης
Euroins: Υπηρεσιακό Σημείωμα για Υποχρεωτική Κλήση Της Φροντίδας Ατυχήματος, Η Δήλωση Ατυχήματος βρίσκεται Στην Τελευταία Σελίδα
Accredited: Δήλωση Ατυχήματος - Αίτηση Αποζημίωσης
City: Δήλωση Ατυχήματος Total Care
Ευρωπαϊκή Πίστη: Αίτηση Αποζημίωσης
Ευρωπαϊκή Πίστη: Δήλωση Ατυχήματος
Aig: Δήλωση Ατυχήματος
Allianz : Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος
Apeiron: Αίτηση Αποζημίωσης
Apeiron: Δήλωση Ατυχήματος
AXA: Αίτηση Αποζημίωσης (μόνο για να συνοδεύει το Συμβόλαιο)
AXA: Δήλωση Ατυχήματος (μόνο για να συνοδεύει το Συμβόλαιο)
AXA: Υπηρεσιακό Σημείωμα για Υποχρεωτική Κλήση της Φροντίδας Ατυχήματος
EFG Eurolife: Αίτηση Αποζημίωσης
EFG Eurolife: Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος
Ergo: Αίτηση Αποζημίωσης
Ergo: Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος
Generali : Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος
Generali: Αίτηση Αποζημίωσης
Generali: Δήλωση Αποδοχής Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) Για Δηλώσεις Ατυχημάτων Ζημιών Αυτοκινήτου
Groupama: Υποχρεωτική Κλήση της Φροντίδας Ατυχήματος
Interamerican : Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος
Interamerican: Αίτηση Αποζημίωσης
Interasco : Υπηρεσιακό Σημείωμα για Υποχρεωτική Κλήση της Φροντίδας Ατυχήματος
Interasco: Αίτηση Αποζημίωσης (μόνο για να συνοδεύει το Συμβόλαιο)
Interasco: Εκχώριση Απαίτησης
Interasco: Έντυπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Interasco: Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος (μόνο για να συνοδεύει το συμβόλαιο)
Interlife : Δήλωση Ενεργοποίησης Νομικής Προστασίας
Interlife : Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος
Interlife: Αίτηση Αποζημίωσης
Personal: Δήλωση Ατυχήματος
Ατλαντική Ένωση : Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος (Αφού συμπληρωθεί υποχρεωτικά παραδίδεται φωτοτυπία στον πελάτη)
Ατλαντική Ένωση: Αίτηση Αποζημίωσης
Εθνική : Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος (Απαραίτητα Συμπληρωμένο Και Υπογεγραμμένο Από Παθόντες Και Τρίτους)
Εθνική: Έντυπο Ενεργοποίησης Νομικής Προστασίας
Εθνική: Έντυπο περί μη-Λύσης Εταιρίας - Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου (Απαραίτητο όταν αποζημιώνεται νομικο προσωπο-εταιρια με σφραγίδα και γνήσιο υπογραφής)
Εθνική: Εξοφλητική Απόδειξη Πληρωμής Αποζημιωσης Εκτος ΣΑΠ (ΣΒ)
Εθνική: Εξοφλητική Απόδειξη Πληρωμής Αποζημιωσης Εκτος ΣΑΠ (ΥΖ)
Εθνική: Εξοφλητική Απόδειξη Πληρωμής Αποζημιωσης ΣΑΠ (ΣΒ)
Εθνική: Εξοφλητική Απόδειξη Πληρωμής Αποζημιωσης ΣΑΠ (ΥΖ)
Ευρώπη: Αιτηση Αποζημίωσης
Ευρώπη: Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος
Ιντερσαλόνικα : Δήλωση Ενεργοποίησης Νομικής Προστασίας
Ιντερσαλόνικα : Υπηρεσιακό Σημείωμα για Υποχρεωτική Κλήση της Φροντίδας Ατυχήματος (ή Δήλωση Ατυχήματος με Γνήσιο Υπογραφής από ΚΕΠ - βρίσκεται στην τελευταία σελίδα της εγκυκλίου)
Ιντερσαλόνικα: Αίτηση Αποζημίωσης
Μινέττα: Δήλωση Ατυχήματος
Υδρόγειος : Δήλωση Ενεργοποίησης Νομικής Προστασίας
Υδρόγειος : Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος (Αφού συμπληρωθεί φωτοτυπία στον πελάτη μαζί με το αποδεικτικό του φαξ)
Υδρόγειος: Αίτηση Αποζημίωσης
Όροι κλάδου αυτοκινήτου και οδικής
Όροι κλάδου αυτοκινήτου και οδικής
Eurolife FFH:Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου
Levins: Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου
Euroins: Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου
Interasco: Νέος βελτιωμένος Όρος Κάλυψης Θραύσης Κρυστάλλων Κλάδου Αυτοκινήτων
Personal: Νέοι Όροι Οδικής & Ταξιδιωτικής Europ Assistance
Ατλαντική: Νέος Όρος Ιδίων Ζημιών Από Χαλαζόπτωση_02_03_2021
Accredited: Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ιούνιος 2020
Interamerican: Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτου Έκδοση 01.2021
Eurolife: Νέος Οδηγός Ασφάλισης Αυτοκινήτου 2020
Ευρωπαϊκή Πίστη: Γενικοί Όροι Οδικής
Ευρωπαϊκή Πίστη: Γενικοί Όροι 2020
Ατλαντική: Γενικοί Όροι 2020
Υδρόγειος: Ειδικός Όρος Επέκτασης Ασφαλιστικών Καλύψεων Εκπαιδευτικού Οχήματος Σχολής Οδηγών
Minetta: Γενικοί Όροι Κλάδου αυτοκινήτου 2019
Interamerican: Όροι Ανεξάρτητης Οδικής 2019
Aig: Terms Auto
Apeiron: Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου
Ergo: Γενικοί Όροι Αυτοκινήτου 1.9.2018
Eurolife: Όροι Ασφάλισης Οχημάτων
Generali: Γενικοί Όροι
Groupama: Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου
Interamerican: Όροι Αυτοκινήτου
Interamerican: Όροι Οδικής Βοήθειας
Interasco: Motor 17.07.2018
Interlife: Όροι Αυτοκινήτου
Intersalonica: Γενικοί Όροι
Personal: Εγχειρίδιο Ασφάλισης Οχημάτων 2016
Ατλαντική: Γενικοί Όροι 2018
Εθνική: Όροι Ασφάλισης
Ευρώπη: Γενικοί όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου
Μινέττα: Όροι Κλάδου Αυτοκινήτου
Υδρόγειος: Όροι Ασφάλισης Οχημάτων Απρίλιος 2016
Υδρόγειος: Όροι Οδικής Βαρέων Οχημάτων Υδρόγειος
Υδρόγειος: Όροι Οδικής Βοήθειας Ε.Ι.Χ. Μόνο Ελλάδα Υδρόγειος

Login

Lost your password?