ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΖΩΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ

Σκαφών
Aig: Αίτηση Ασφάλισης Σκάφους Αναψυχής
Ευρώπη: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Σκαφών
Ευρώπη: Αίτηση Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής
AXA: Αίτηση Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής
EFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Σκάφους
Ergo: Αίτηση Ασφάλισης Σκαφών
Eurostar: Αίτηση Ασφάλισης Σκάφους
Generali: Αίτηση ασφάλισης σκαφών (με GDPR)
Generali: Αίτηση ασφάλισης σκαφών και θαλάσσιων μέσων (με GDPR)
Groupama Φοίνιξ: Αναγγελία Ατυχήματος
Groupama Φοίνιξ: Έντυπο Τροποποίησης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
Groupama: Αίτηση Ασφάλισης Εμπορικών Πλωτών Σκαφών
Groupama: Αίτηση ασφάλισης σκάφους Mare
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής
Personal: Αίτηση αστικής εύθυνης σκαφών
Ατλαντική Ένωση: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Σκαφών
Εθνική: Αίτηση ασφάλισης αστικής ευθύνης σκάφους
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Πληρώματος Πλοίου
Εθνική: Αίτηση ασφάλισης πλοίου
Εθνική: Αίτηση μικτής ασφάλισης σκάφους
Ευρώπη: Αίτηση ασφάλισης αστικής ευθύνης σκαφών
Ιντερσαλόνικα: Αίτηση Ασφάλισης Σκάφους
Υδρόγειος: Πρόταση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Σκαφών & Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής
Axa:Γενικοί όροι σκαφών
Ergo: Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής
Ergo: Όροι Αστικής Ευθύνης Σκάφους Αναψυχής
Groupama: Γενικοί όροι σκαφών
Interamerican: Ρήτρες του Ινστιτούτου για Ασφάλιση Θαλαμηγών
Ιντερσαλόνικα:Όροι αστικής σκαφών
Πυρός
Ιντρεσαλόνικα: Αίτηση ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Aig: Αίτηση ασφάλισης Προγράμματος House Care 20
Aig: Αίτηση ασφάλισης Κατοικίας
Aig: Αίτηση ασφάλισης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Aig: Αίτηση ασφάλισης Εμπορικών Κινδύνων "Υλικών Ζημιών & Απόλείας Κερδών
Ergo: Αίτηση ασφάλισης Κοινόχρηστων Χώρων Πολυκατοικίας
Ergo: Αίτηση ασφάλισης Θεριζοαλωνιστικής Μηχανής
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης πυρός φωτοβολταϊκής μονάδας
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης πολυασφαλιστηρίου επιχείρησης Εστίασης
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης μόνιμης κατοικίας σε Α' κίνδυνο
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης κατοικίας BEST HOME
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης κατοικίας
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης επιχείρησης MEGA BUSINESS
Τιμολόγια
Allianz: Αίτηση Ασφάλισης Περιουσιακών Στοιχείων
AXA: Επαγγελματική Αίτηση Ασφάλισης και Κατοικίας
Axa: Αίτηση Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Axa:Αίτηση ασφάλισης επιχείρησης Business 4all
Axa:Αίτηση ασφάλισης κατοικίας Home 4All Classic
Axa:Αίτηση ασφάλισης κατοικίας Home 4All Premium
Chartis - Πρόταση Ασφάλισης Κατοικίας
Chartis: Πρόταση Αναπτυσσόμενων Αγορών
Cromar: Αίτηση ασφάλισης ενοικιαζόμενων κατοικιών τύπου AirBnB
Cromar:Αίτηση κατοικίας Secure Home
EFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Business Care
EFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Επιχειρήσεων
EFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Κατοικίας - Επιχείρησης
EFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Κατοικίας (Για Κατοικία Μόνιμης Διαμονής)
EFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Κατοικίας Multihome Standard
EFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Κατοικίας Sweet Home
EFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Κοινοχρήστων Χώρων
EFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων
EFG Eurolife: Πρόταση Ασφάλισης Κατοικίας
EFG Eurolife: Πρόταση Ασφάλισης Περιουσίας
EFG Eurolife: Πρόταση Ασφάλισης Πολυασφαλιστήριο Κατοικιών
Ergo : Πρόταση ασφάλισης εμπορικών κινδύνων/καταστημάτων
Ergo: Αίτηση Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Ergo: Πρόταση Ασφάλισης Γραφείου-Ιατρείου
Ergo: Πρόταση Ασφάλισης Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Ξενοδοχείων
Ergo: Πρόταση Ασφάλισης Κατοικίας και Αίτηση Τροποποίησης
Ergo: Πρόταση Ασφάλισης Περιουσίας
Ergo:Αίτηση ασφάλισης και τροποποίσης Ergo My Home
Generali : Αίτηση Business Dynamic με GDPR
Generali : Αίτηση Business Sense με GDPR
Generali : Αίτηση Home Made με GDPR
Generali : Αίτηση Home Style με GDPR
Generali: Αίτηση οικιακής φωτοβολταϊκής μονάδας
Generali:Αίτηση ασφάλισης έργων τέχνης
Generali:Αίτηση ασφάλισης κλάδου πυρός
Generali:Αίτηση ασφάλισης περιουσίας φωτοβολταϊκών μονάδων
Groupama Φοίνιξ: Έντυπο Τροποποιήσεων
Groupama Φοίνιξ: Ερωτηματολόγιο & Αίτηση Ασφάλισης Επιχείρησης
Groupama: Πρόταση ασφάλισης Cocoon
Interasco: Αίτηση Ασφάλισης Απώλειας Κερδών
Interasco: Αίτηση Ασφάλισης Θραύσης Κρυστάλλων
Interasco: Πρόταση ασφάλισης περιουσίας 2018
Interasco:Αίτηση ασφάλισης φωτοβολταϊκού
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης Γραφείων - Ιατρείων Office
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης Επαγγελματικών χώρων
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης κατοικίας
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης Κατοικίας Smart
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης Περιουσίας
Personal: Αίτηση ασφάλισης θεριζοαλωνιστικού συγκροτήματος
Personal: Αίτηση ασφάλισης κλάδου περιουσίας
Personal: Αίτηση ασφάλισης σεισμού
Personal: Αίτηση ασφάλισης φωτοβολταϊκών
Ατλαντική Ένωση: Αίτηση Ασφάλισης Θραύσης Κρυστάλλων
Ατλαντική Ένωση: Πρόταση Ασφάλισης Περιουσίας
ΑΧΑ: Αίτηση Ασφάλισης Πυρός και Πρόσθετων Κινδύνων
ΕFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Επιχείρησης Business Income
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης "Εθνική Και Επιχείρηση Plus"
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Απώλειας Κερδών Για Επιχειρήσεις Με Βιβλία Γ' Κατηγορίας Του Κ.Β.Σ.
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Απώλειας Κερδών Για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Εμπορικών - Βιομηχανικών Κινδύνων
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Ενοικιαζόμενων Δωματίων
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Κατοικίας
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Κατοικίας ''VIP'' Κατά Παντός Κινδύνου
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Ξενοδοχείου Πανσιόν Ξενώνα
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Σχολείου
Έντυπο GDPR ΜΙΝΕΤΤΑ
Ευρώπη : Αίτηση ασφάλισης BnB
Ευρώπη : Αίτηση ασφάλισης επιχείρησης
Ευρώπη : Αίτηση ασφάλισης κατοικίας
Ευρώπη : Αίτηση ασφάλισης ξενοδοχείου
Ευρώπη : Αίτηση ασφάλισης φαρμακείου
Ευρώπη : Αίτηση ασφάλισης φωτοβολαϊκών μονάδων
Ιντερσαλόνικα: Αίτηση Ασφάλισης Καταστημάτων & Επιχειρήσεων
Ιντερσαλόνικα: Πρόταση Ασφάλισης Κατοικίας
Καραβίας Lloyd's: Αίτηση Ασφάλισης Κοσμηματοπωλείων
Καραβίας: Αίτηση Ασφάλισης Κατοικίας
Μινέττα : Έντυπο GDPR
Μινέττα: Αίτηση ασφάλισης επιχειρήσεων
Μινέττα: Αίτηση ασφάλισης κατοικίας
Μινέττα: Αίτηση ασφάλισης κοινόχρηστων χώρων
Μινέττα: Αίτηση ασφάλισης ξενοδοχείου
Υδρόγειος: Πρόταση Ασφάλισης MAXI SAFE Επιχειρήσεων
Υδρόγειος: Πρόταση Ασφάλισης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων
Allianz: Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης Ξυλουργείων-Επιπλοποιείων
Interlife: Ερωτηματολόγιο Προαιρετικών Καλύψεων Περιουσίας
Personal: Ερωτηματολόγιο κλάδου πυρός
Generali:Όροι Business Sense
Generali:Όροι Home Made
Generali:Όροι Home Style
Generali:Όροι Βusiness Dynamic
Generali:Όρος οικιακής φωτοβολταϊκής μονάδας
Interamerican: Γενικοί Όροι Μεγασφάλεια Κατοικίας Κεφαλαίου
Interamerican: Όροι - Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Μεγασφάλειας Κατοικιών
Interamerican: Όροι ασφάλισης Business
Interamerican: Όροι ασφάλισης Easy Business
Interamerican: Όροι ασφάλισης κατοικίας 06.2016
Interamerican: Όροι ασφάλισης υπαίθριας φυτικής παραγωγής
Interamerican: Όροι Μεγασφάλεια Επιχειρήσεων
Υδρόγειος: Γενικοί όροι περιουσίας
Cromar: Τιμολόγιο ασφάλισης ενοικιαζόμενων κατοικιών τύπου AirBnB
Interasco : Νέα πακέτα κατοικίας από 07_11_2016
Personal: Συνοπτικό τιμολόγιο περιουσίας
Ατλαντική Ένωση:Πακέτα ασφάλισης κατοικιών- Μάιος 2016
Αστική Ευθύνη
Αστική Ευθύνη
Generali: Αίτηση Α.Ε. Φυσιοθεραπευτή - Μαίας - Νοσηλευτή
Generali: Αίτηση Α.Ε. Ιατρού - Οδοντίατρου
Aig: Αίτηση Ασφάλισης Για Το Πρόγραμμα Προστασίας Ποδηλάτου
Aig: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Για Σύμβουλους Επιχειρήσεων
Aig: Αίτηση Ασφάλισης Μεταφοράς Χρημάτων/Περιεχομένου Χρηματοκιβωτίων/Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων
Aig: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Εταιρείας Πληροφορικής
Aig: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Κομμωτήριων και κέντρων Αισθητικής
Aig: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Φυσιοθεραπευτή
Aig: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων
Aig: Αίτηση Ασφάλισης Εκπεδευτηρίου
Aig: Αίτηση Ασφάλισης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Ergo: Πρόταση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Τεχνικού
Ergo: Πρόταση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Μηχανήματος
Ευρώπη: Αίτηση/Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών
Ευρώπη: Αίτηση/Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων
Ευρώπη: Αίτηση/Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας
Ευρώπη: Αίτηση/Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Δικηγόρων & Συμβολαιογράφων
Ευρώπη: Αίτηση/Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών
Ευρώπη: Αίτηση/Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Τεχνικών Επαγγελμάτων
Ευρώπη: Αίτηση/Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Κομμωτριών - Κέντρα περιποίησης Άκρων
Ευρώπη: Αίτηση/Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Φαρμακοποιών
Ευρώπη: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Συντηρητών Ανελκυστήρων
Ευρώπη: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Ξενοδοχείων - Ενοικιαζόμενων Δωματίων
Ευρώπη: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Κοινόχροιστων Χώρων Εμπορικών Κέντρων
Ευρώπη: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Κοινόχροιστων Χώρων Πολυκατοικιών - Γραφείων
Ευρώπη: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Συνεργείων
Ευρώπη: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Drone
Ευρώπη: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Εμπορικών Καταστημάτων/ Γραφείων
Ευρώπη: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Ανέργεσης Οικοδομών
Ευρώπη: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Κινηματογράφων- Θεάτρων- Συνεδριακών Κέντρων
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης πολυασφαλιστηρίου φαρμακοποιών
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης πολυασφαλιστηρίου ιατρών
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε φαρμακοποιού
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε υδραυλικών-ψυκτικών-συντηρητών καυστήρων
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε συντηρητών ανελκυστήρων
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε σταθμού αυτοκινήτων
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε οικογενειάρχη
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε ξενοδοχείων-ενοικιαζόμενων δωματίων
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε νοσηλευτικού ιδρύματος-διαγνωστικού κέντρου
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε ιατρού
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε εκπαιδευτηρίου
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε διαχειριστή πολυκατοικίας
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε διαμεσολαβητή
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε γυμναστηρίων-σχολών χορού
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε γραφείων εισερχόμενου τουρισμού
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε γραφείου
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε για τεχνικά έργα
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε από την ανέγερση οικοδομών
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε από τη χρήση Drones
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε από τη λειτουργία επαγγελματικών χώρων
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε από τη λειτουργία επαγγελματικών χώρων εως 100τμ
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αε TOUR OPERATOR
AIG - Αίτηση αστικής ευθύνης δικηγόρων
AIG - Αίτηση αστικής ευθύνης λογιστή (ελεύθεροι επαγγελματίες)
AIG - Αίτηση αστικής ευθύνης λογιστικών γραφείων-ελεγκτικών εταιριών
AIG - Αίτηση Εταιριών Επικοινωνίας
AIG :Αίτηση Cyber Edge προτιμολογημένο
AIG Αίτηση CyberEdge
AIG Αίτηση D n' O (για εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο)
AIG Αίτηση D n O ManagementGuard (για εταιρείες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο))
AIG Αίτηση Ανάκλησης Μολυσμένων Προϊόντων
AIG Αίτηση αστικής ευθύνης Αριχτέκτονες-Μηχανικοί
AIG Αίτηση αστικής ευθύνης προϊόντος
AIG Αστική ευθύνη εκ συνθηκών ρύπανσης
AIG Πρόταση Ασφάλισης αστικών ευθυνών
Allianz: Αίτηση Αστικής Ευθύνης Εταιριών Security
AXA: Αίτηση Ασφάλισης - Αστική Ευθύνη Ιατρών
AXA: Αίτηση Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης
Cromar: Αίτηση ασφάλισης διαμεσολαβούντων
Cromar: Εντολή ανανέωσης διαμεσολαβούντα
Cromar: Πρόταση ασφάλισης hull και αστικής ευθύνης drone
Cromar: Υπεύθυνη δήλωση μηδενικής παραγωγής
Cromar:Αίτηση ασφάλισης Cyber Risk
EFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Από Ελαττωματικά Προϊόντα
EFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης
Ergo: Αστική Ευθύνη Προϊόντος
Ergo: Πρόταση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Εργολάβου
Ergo: Πρόταση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Ιατρού/Φαρμακοποιού
Ergo: Πρόταση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Ιδιώτη Οικογενειάρχη
Ergo: Πρόταση Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης
Ergo: Πρόταση Ασφάλισης Συντηρητή Ανελκυστήρων
Generali: Αίτηση ασφάλισης Tour Operator (με GDPR)
Generali: Αίτηση ασφάλισης αστικής ευθύνης ποδηλάτου (με GDPR)
Generali: Αίτηση ασφάλισης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (με GDPR)
Generali: Αίτηση ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης (με GDPR)
Generali: Αίτηση ασφάλισης δικηγόρων (με GDPR)
Generali: Αίτηση ασφάλισης λογιστών (με GDPR)
Generali: Αίτηση ασφάλισης προσωπικής αστικής ευθύνης (με GDPR)
Generali: Αίτηση ασφάλισης Τεχνικών Ασφαλείας (με GDPR)
Generali: Αίτηση ασφάλισης Υδραυλικών (με GDPR)
Generali: Συμπληρωματική Αίτηση για Επέκταση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
Generali:Αίτηση α/ε εκ συνθηκών ρύπανσης
Generali:Αίτηση αστικής ευθύνης προϊόντος
Generali:Πρόταση Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών
Groupama Φοίνιξ: Ερωτηματολόγιο και Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης
Groupama: Αίτηση Γενικής Αστικής Ευθύνης
Interamerican: Αίτηση Ασφάλισης Ακύρωσης Εκδηλώσεων
Interamerican: Αίτηση Ασφάλισης Ακύρωσης Εκδηλώσεων
Interamerican: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
Interamerican: Αίτηση Ασφάλισης κατά Παντός Κινδύνου Εργολαβίας και Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων
Interamerican: Πρόταση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Κατασκευαστών
Interasco: Αίτηση Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης
Interasco: Συμπληρωματική Αίτηση για Επέκταση Αστικής Ευθύνης Προϊόντων
Interlife : Αίτηση ασφάλισης κυνηγού
Interlife: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Διαχειριστή Πολυκατοικίας
Interlife: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Εταιριών Προστασίας
Interlife: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Ιδιώτη Οικογενειάρχη
Interlife: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Φαρμακοποιού
Interlife: Αίτηση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών
Interlife: Αίτηση Διαμεσολαβούντων
Interlife: Πρόταση Aσφάλισης Aστικής Eυθύνης Έναντι Τρίτων
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης Tour Operators
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από τη Λειτουργία Επαγγελματικού Χώρου
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από την Εκτέλεση Τεχνικών Έργων
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Γιατρών
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Διαχειριστή Πολυκατοικίας
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Ιδιωτική / Οικογενειάρχη
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχου
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Φαρμακοποιού
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών
Interlife:Πρόταση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Συνεργείων Αυτοκινήτων
International Life: Αιτηση Ασφαλισης Επαγελματικης Ευθύνης
Karavias : Πρόταση ασφάλισης δικηγόρων-δικαστικών επιμελητών
Karavias : Πρόταση ασφάλισης περί λαθών και παραλείψεων
Lloyd's: Αστική Ευθύνη Manager Ποδοσφαίρου
Personal:Αίτηση ασφάλισης αστικής ευθύνης διαμεσολαβούντων
Personal:Αίτηση ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης
Ατλαντική Ένωση: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης
Ατλαντική Ένωση: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Κατασκευαστή Έργου
Ατλαντική Ένωση: Αίτηση ασφάλισης ποδηλάτου
Ατλαντική Ενωση:Αίτηση ασφάλισης Drone
Ατλαντική Ένωση:Πρόταση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Ιατρού
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Ανέγερσης Οικοδομής
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Βιομηχανικού Χώρου
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Εκδήλωσης - Οργάνωσης
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Εκτέλεσης Έργου
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Εμπορικού Καταστήματος & Γραφείου
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Εστιατορίων - Ζαχαροπλαστείων - Κέντρων Διασκέδασης
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Ιδιώτη
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Κατασκήνωσης - Camping
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Κινηματογράφου - Θεάτρου - Συνεδριακού Κέντρου
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Κοινόχρηστου Χώρου - Εμπορικού Κέντρρου
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Μελών Ερασιτεχνικών Συλλόγων Κυνηγών
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Ξενοδοχείων - Ενοικιαζόμενων Δωματίων
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Ξενοδοχείων ''Φιλοξενια''
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Σταθμού Αυτοκινήτων
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Συντηρητών Ανελκυστήρων
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Χώρων Εκθεσιακών Κέντρων
Ιντερσαλόνικα :Αίτηση ασφάλισης ποδηλάτου
Ιντερσαλόνικα: Αίτηση Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης
Καραβίας Lloyd's: Αίτηση Ανανέωσης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
Καραβίας Lloyd's: Αίτηση Ασφάλισης Αλόγων
Καραβίας Lloyd's: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Εταιριών Security
Καραβίας Lloyd's: Αίτηση Ασφάλισης Διευθυντών και Στελεχών
Καραβίας Lloyd's: Αίτηση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Καραβίας Lloyd's: Αίτηση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Πραγματογνωμόνων
Καραβίας Lloyd's: Αίτηση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Καραβίας Lloyd's: Αίτηση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών
Καραβίας Lloyd's: Αίτηση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Κτηματομεσιτών
Καραβίας Lloyd's: Αίτηση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών
Μινέττα :Αίτηση ασφάλισης εταιρειών security
Υδρόγειος : Πρόταση Αστικής Ευθύνης
Υδρόγειος: Τιμολόγιο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντα
AIG:Ερωτηματολόγιο και αίτηση ασφάλισης α/ε ταξιδιωτικών γραφείων
Allianz : Ερωτηματολόγιο ακύρωσης εκδηλώσεων
Allianz: Πρόταση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης
Axa:Ερωτηματολόγιο ασφάλισης μηχανικού για ετήσια κάλυψη
Axa:Ερωτηματολόγιο ασφάλισης μηχανικού για μεμονωμένο έργο
Cromar: Ερωτηματολόγιο α/ε εταιρειών security
Generali:Ερωτηματολόγιο α/ε εκ συνθηκών ρύπανσης
Generali:Ερωτηματολόγιο αστικής ευθύνης εργολάβων Open Cover
Generali:Ερωτηματολόγιο λαθών και παραλείψεων
Interamerican:Ερωτηματολόγιο αστικής ευθύνης πίστας καρτ
Interamerican:Ερωτηματολόγιο επαγγελματικής ευθύνης κλινικών και συναφών
Interamerican:Ερωτηματολόγιο λαθών και παραλείψεων
Ατλαντική Ένωση: Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Έργου
Εθνική: Ερωτηματολόγιο D&O
Εθνική: Ερωτηματολόγιο α/ε εταιρείας security
Εθνική: Ερωτηματολόγιο Ανάκλησης Προϊόντος
Εθνική: Ερωτηματολόγιο Αστικής Ευθύνης Βιοτεχνικών Χώρων
Εθνική: Ερωτηματολόγιο Αστικής Ευθύνης για Διοργάνωση Εκδηλώσεων Ετήσια Κάλυψη
Εθνική: Ερωτηματολόγιο Αστικής Ευθύνης για Εργασίες Κατεδάφισης Οικοδομών
Εθνική: Ερωτηματολόγιο Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
Εθνική: Ερωτηματολόγιο αστικής ευθύνης φωτοβολταϊκών
Εθνική: Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων
Εθνική: Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης Βιομηχανικού Χώρου
Εθνική: Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης Εγκαταστάσεων Mini Soccer
Εθνική: Ερωτηματολόγιο ασφάλισης ετήσιας κάλυψης έργου (πλην οικοδομών)
Εθνική: Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης Ιατρού
Εθνική: Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης Λειτουργίας Χώρου
Εθνική: Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης Πλυντηρίου Αυτοκινήτων
Εθνική: Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων
Εθνική: Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης Σταθμού Αυτοκινήτων
Εθνική: Ερωτηματολόγιο ασφάλισης συγκεκριμένου έργου (πλην οικοδομών)
Εθνική: Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης Συνεργείου Αυτοκινήτων
Εθνική: Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης Συνεργείου Καθαρισμού
Εθνική: Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης Χώρου Για Φάρμα Ψυχαγωγίας - Πάρκο Αναψυχής
Εθνική: Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης Χώρων Πάρκων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Ερωτηματολόγιο Αστικής Ευθύνης Εργολάβου
Μινέττα:Ερωτηματολόγιο αστικής ευθύνης συνθηκών ρύπνασης
Interamerican: Γενικοί Όροι Αστικής Ευθύνης
Interamerican: Ειδικοί Όροι Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών
Interamerican: Ειδικός Όρος Αστικής Ευθύνης Εργοδότη
Interamerican: Ειδικός Όρος Ασφάλισης Ευθύνης Προϊόντος
Interamerican: Όροι αστικής ευθύνης
Interamerican: Όροι Αστικής Ευθύνης Τεχνικών
Ατλαντική Ενωση:Όροι ασφάλισης Drone
Cromar:Τιμολόγιο αστικής ευθύνης διαμεσολαβητών με και χωρίς έκπτωση λόγω μη ζημίας
Interamerican: Τιμολόγιο Αστικής Ευθύνης Τεχνικών
Interamerican: Τιμολόγιο εισερχόμενου τουρισμού
Interlife: Τιμολόγιο α/ε διαμεσολαβούντων
Interlife: Τιμολόγιο αστικής ευθύνης διαμεσολαβούντων
Personal: Τιμολόγιο γενικής αστικής ευθύνης
Αγροτική Ασφαλιστική: Τιμολόγιο α/ε ανελκυστήρων
Ατλαντική Ένωση: Ασφάλιση drone 12ος 2016
Ευρωπαϊκή Πίστη:Πρόγραμμα ασφάλισης τεχνικών επαγγελμάτων
Υδρόγειος: Τιμολόγιο αστικής ευθύνης εμπορικών κινδύνων 5ος 2016
Υδρόγειος: Τιμολόγιο Κλάδου Αστικής Ευθύνης Νοέμβριος 2017
Υδρόγειος: Τιμολόγιο αστικής ευθύνης εμπορικών κινδύνων 5ος 2016
Υδρόγειος: Τιμολόγιο Κλάδου Αστικής Ευθύνης Νοέμβριος 2017
Προσωπικά Ατυχήματα
Όροι
Aig: Αίτηση Ασφάλισης Προγράμματος Προστασία
Aig: Αίτηση Ασφάλισης Προγράμματος School
Aig: Αίτηση Ασφάλισης Προωπικού Ατυχήματος
Ergo: Πρόταση Ασφάλισης Πληρωμάτων Πλοίων
Ergo: Πρόταση Ασφάλισης ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ
Groupama: Έντυπο Αναγγελίας Αποζημίωσης
Υδρόγειος: Αίτηση ταξιδιωτικής ασφάλισης
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης προσωπικών ατυχημάτων
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης εκπαιδευτηρίων
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης αλλοδαπών
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης ERASMUS
AIG: Αίτηση ταξιδιωτικής ασφάλισης
Axa : Αίτηση ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος
EFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος
EFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος Επαγγελματία Οδηγού
Ergo: Πρόταση Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος
Ergo: Πρόταση Ταξιδιωτικής Ασφάλισης - Υπερασφάλειας Ταξιδιωτών
Generali: Αίτηση Fly Away (με GDPR)
Generali: Αίτηση Personal Freedom (με GDPR)
Interasco: Αίτηση Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων
Interlife : Πρόταση ασφάλισης Kinder Care 99
Interlife : Πρόταση ασφάλισης ατυχημάτων & ασθενείας
Interlife: Έντυπο Στοιχείων για Έκδοση Medicard Πρόληψη Υγείας
Interlife:Πρόταση ταξιδιωτικής ασφάλισης
Personal: Αίτηση ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος
Αιγαίον: Αίτηση ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος
Εθνική: Αίτηση ομαδικής ασφάλισης
Εθνική: Αίτηση Ομαδικής Ασφάλισης "Εθνική και Σχολείο"
Ευρώπη: Αίτηση ασφάλισης αλλοδαπών
Ιντερσαλόνικα: Αίτηση Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων
AIG: Όροι ταξιδιωτικής ασφάλισης
Ευρωπαϊκή Πίστη: Γενικοί όροι προσωπικού ατυχήματος
Ευρωπαϊκή Πίστη: Όροι Family Plus
Ευρωπαϊκή Πίστη: Όροι Παιδική Φροντίδα Plus
Όροι ταξιδιωτικής ασφάλισης Interamerican
AIG: Ομαδικά αθλητικά προγράμματα
AIG: Τιμολόγιο ταξιδιωτικής ασφάλισης
Cromar: Τιμολόγιο ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος αλλοδαπών
Generali: Τιμολόγιο Fly Away-4ος 2016
Generali: Τιμολόγιο Personal Freedom_4ος 2016
Groupama:Ασφάλιση σχολικών εκδρομών
Groupama:Ομαδική ασφάλιση αθλητικών συλλόγων/ακαδημιών
Groupama:Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση
Interamerican: Ομαδικά αθλητικά προγράμματα
Interamerican:Τιμολόγιο ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων-2015
Interlife :Πρόγραμμα ασφάλισης Erasmus
Interlife: Πρόγραμμα υγεία Maximum
Personal:Τιμολόγιο προσωπικών ατυχημάτων
Εθνική: Νέα Τυποποιημένα Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων
Εθνική: Ομαδικά προγράμματα αθλητικών (ερασιτεχνικών) ομάδων 2016
Εθνική: Ομαδικά προγράμματα αθλητικών ακαδημιών
Ευρωπαϊκή Πίστη :Λίστα ειδικών συμβεμβλημένων ιδρυμάτων
Ευρωπαϊκή Πίστη: Τιμολόγιο Erasmus 04_2018
Ευρωπαϊκή Πίστη: Τιμολόγιο Family Plus
Ευρωπαϊκή Πίστη: Τιμολόγιο Παιδική Φροντίδα Plus
Τεχνική Ασφάλιση
Ergo: Αίτηση Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών
Ergo: Αίτηση Ασφάλισης Ιχθυοτροφείου
Ergo: Αίτηση Ασφάλισης C.A.R.
Ergo: Αίτηση Ασφάλισης C.P.M.
Ergo: Αίτηση Ασφάλισης E.A.R.
Ergo: Αίτηση Ασφάλισης E.E.I.
Ergo: Αίτηση Ασφάλισης Χρηματικών Απωλειών
EFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Κατά Παντός Κινδύνου Έργου Συναρμολόγησης / ΕΑR
EFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
EFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Κατά Παντός Κινδύνου Κατασκευής Έργου / CAR
EFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Μηχανικών Βλαβών
EFG Eurolife: Πρόταση Ασφάλισης Κατά Παντός Κινδύνου Κατασκευής Έργου
Generali Hellas: Ερωτηματολόγιο και Πρόταση Ασφάλισης Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (C.A.R.)
Generali: Αίτηση Ασφάλισης Διακοπής Εργασιών λόγω Μηχανικών Βλαβών
Generali: Αίτηση Ασφάλισης Διαρκούς Συμβολαίου Open Cover
Generali: Αίτηση Ασφάλισης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Generali: Αίτηση Ασφάλισης κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης EAR
Generali: Αίτηση τεχνικών ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών
Interamerican: Αίτηση ασφάλισης εγγυήσεων έργου
Interamerican: Αίτηση Ασφάλισης Φωτοβολταϊκού Σταθμού Σε Αγροτεμάχιο
Interlife: Αίτηση Ασφάλισης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού κατά Παντός Κινδύνου
Interlife: Αίτηση Ασφάλισης Μηχανικών Βλαβών
Personal :Ερωτηματολόγιο και πρόταση ΚΠΚ έργου
Ατλαντική Ένωση: Αίτηση Ασφάλισης κατά Παντός Κινδύνου Έργων Πολιτικού Μηχανικού CAR
Ατλαντική Ένωση: Αίτηση Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης κατά παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Εθνική:Αίτηση Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Μελετητών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ερωτηματολόγιο Κ.Π.Κ. Έργου CAR
Καραβίας Lloyd's: Ερωτηματολόγιο για την Βιομηχανία Τεχνολογίας
Υδρόγειος: Αίτηση Ασφάλισης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Υδρόγειος: Αίτηση Ασφάλισης ΚΠΚ Εργολάβων
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης MEGA ERGO (ΚΠΚ ανέγερσης οικοδομών)
Υδρόγειος: Αίτηση Ασφάλισης ΚΠΚ Συναρμολόγησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Υδρόγειος: Αίτηση ασφάλισης μηχανικών βλαβών φωτοβολταϊκών συστημάτων
Μεταφορών
Μεταφορών
Aig: Αίτηση Ασφάλισης Μεταφορας Εμπορευμάτων
Ευρώπη: Αίτηση Ασφάλισης Μεταφορας Εμπορευμάτων
Υδρόγειος: Αίτηση Ασφάλισης Μεταφορας Εμπορευμάτων
Υδρόγειος: Αίτηση Ασφάλισης Μεταφορέα ΑΕ Εθνικών Μεταφορών
Υδρόγειος: Αίτηση Ασφάλισης ΑΕ Μεταφορέα Εθνικών-Διεθνών Μεταφορών
Axa:Αίτηση ασφάλισης μεταφορών
Axa:Ερωτηματολόγιο μεταφορών
EFG Eurolife: Αίτηση Ασφάλισης Μεταφορών
Ergo: Πρόταση Ασφάλισης Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Generali: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Διαμεταφορέα
Generali: Αίτηση Ασφάλισης Μεταφερόμενων Προϊόντων
Groupama Φοίνιξ: Αίτηση & Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης Διάρκειας Διαμεταφορέα
Groupama Φοίνιξ: Πρόταση Ασφάλισης Μεταφορών
INFOTRUST : Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης Απλής Μεταφοράς
INFOTRUST : Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης Μεταφορών
Interlife: Αίτηση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Μεταφορέα CMR
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης C.M.R. - T.I.R. Transport Plus
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης Ευθύνης Διαμεταφορέα
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης Ευθύνης Μεταφορέα (C.M.R.)
Interlife: Πρόταση Ασφάλισης Μεταφοράς Cargo Insurance
Personal:Αίτηση ασφάλισης μεταφορών
Ατλαντική Ένωση : Ερωτηματολόγιο Διαμεταφορέα - Μεταφορέα
Ατλαντική Ένωση : Πρόταση Ασφάλισης Μεταφορών
Ατλαντική Ένωση: Αίτηση Ασφάλισης Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων
Ατλαντική Ένωση: Αίτηση Ασφάλισης Μεταφορέα
Ατλαντική Ένωση: Ερωτηματολόγιο Ασφάλισης Διαμεταφορέα
Εθνική: Αίτηση Ασφάλισης Μεταφοράς Χρημάτων
Ιντερσαλόνικα: Αίτηση Ασφάλισης Μεταφορών
Interamerican: Όροι PolicyGR
Interamerican: Όροι Διαμεταφορέα
Interlife: Όροι Αστικής Ευθύνης Μεταφορέα Εμπορευμάτων δια Ξηράς
Αναγγελία Ζημίας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
AIG:Έντυπο δήλωσης ζημίας ταξιδιωτικής ασφάλισης
AXA: Έντυπο Αναγγελίας Κλάδου Ζημιών
Generali: Αναγγελία Ζημίας Κλοπής
Generali: Υπεύθυνη Δήλωση - Αναγγελία Ατυχήματος ή Ασθένειας
INFOTRUST : Έντυπο Αναγγελίας Ζημίας
Interasco: Δήλωση Προσωπικού Ατυχήματος
Interasco: Υπεύθυνη Δήλωση Αστικής Ευθύνης
Interasco: Υπεύθυνη Δήλωση Ζημίας Πυρός, Κλοπής και Συμπληρωματικών Κινδύνων
Interlife: Δήλωση Ατυχήματος - Ασθενείας
Interlife: Δήλωση Ζημίας κατά τη Μεταφορά Εμπορευμάτων
Interlife: Δήλωση Ζημίας Πυρός και Λοιπών Κλάδων
Ατλαντική Ένωση : Δήλωση - Αναγγελία Ζημιάς Πυρός
Ατλαντική Ένωση: Υπεύθυνη Δήλωση Ζημίας
Εθνική: Αναγγελία Ζημίας Μεταφορών
Εθνική: Δελτίο Αναγγελίας Ζημίας
Καραβίας Lloyd's: Δήλωση Ατυχήματος
Υδρόγειος: Αναγγελία Ατυχήματος Κατοικίας - Επιχ/σης
Υδρόγειος: Δήλωση Προσωπικού Ατυχήματος
Υδρόγειος: Δήλωση Προσωπικού Ατυχήματος

Login

Lost your password?