Προϊόντα ειδικά για πελάτες INFOTRUST

Ομαδικό ασφαλιστήριο δανειοληπτών με πολλά πλεονεκτήματα και ανταγωνιστική τιμή μόνο για το δίκτυό μας
Ασφάλεια Υγείας με απεριόριστη νοσηλεία σε ανταγωνιστικές τιμές μόνο για τους πελάτες της INFOTRUST
Προνομιακή ασφάλιση Οδικής Βοήθειας μόνο για τους πελάτες της INFOTRUST και μόνο €26,14/6μηνο ή €52,26/ετησίως
Ομαδική ασφάλιση Υγείας με ανταγωνιστικό τιμολόγιο μόνο για τους πελάτες της INFOTRUST

Login

Lost your password?