Καριέρα

Στην INFOTRUST επιλέγουμε το προσωπικό μας βάσει δομημένου συστήματος αξιολόγησης. Οι άνθρωποί μας διαθέτουν μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο τους και διαθέτουν την πιστοποίηση του ασφαλιστικού υπαλλήλου όπως αυτό ορίζεται από την εποπτική αρχή της Τράπεζας της Ελλάδος. Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τη δια βίου εκπαίδευσή τους με συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνουμε εμείς ή άλλοι φορείς. Επιδίωξή μας είναι να προσελκύουμε, να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε τα καλύτερα στελέχη, φροντίζοντας να διασφαλίζουμε για όλους άριστες συνθήκες εργασίας και εφαρμόζοντας συστήματα διοίκησης και παροχών που ανταμείβουν δίκαια την προσφορά τους.

Αν και εσάς σας ελκύει ο ασφαλιστικός κλάδος, διαθέτετε όρεξη για δουλειά και θέλετε να μπείτε στην ομάδα του διοικητικού προσωπικού της INFOTRUST στείλτε μας το βιογραφικό σας στο email:  [email protected]