Θέσεις Εργασίας

Η INFOTRUST Insurance Agency, με κυρίαρχη θέση στην ασφαλιστική αγορά για περισσότερα από 20 έτη, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της άτομο για την υποστήριξη του κλάδου Αυτοκινήτου στο Υποκατάστημα των Αθηνών με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση.

 Απαραίτητα προσόντα:

 

 • Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office
 • Πολυετή εμπειρία στην έκδοση ασφαλειών στον κλάδο αυτοκινήτου. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στην διαχείριση ζημιών αυτοκινήτων
 • Γνώσεις πολυτιμολόγησης Webinsurer Datawise θα εκτιμηθεί
 • Εμπειρία στον χειρισμό των Portal των ασφαλιστικών εταιρειών
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματιών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα
 • Εμπειρία στο χειρισμό του προγράμματος Bluebyte θα εκτιμηθεί
 • Εργασία σε ασφαλιστικό πρακτορείο θα εκτιμηθεί

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν καθημερινή επικοινωνία και εξυπηρέτηση των συνεργατών του δικτύου.

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας

 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

 • Συνεχόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο [email protected]

Τμήμα Μηχανογράφησης Θεσσαλονίκη

Η INFOTRUST Insurance Agency, με κυρίαρχη θέση στην ασφαλιστική αγορά για περισσότερα από 20 έτη, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της άτομο για το τμήμα μηχανογράφησης στα γραφεία της Θεσσαλονίκης. 

 Απαραίτητα προσόντα:
 • Εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων, συστήματαWindows (π.χ. ActiveDirectory,WindowsServer, IISκλπ.) 
 • Βασικές γνώσεις βάσεων δεδομένων (SQLServer
 • Βασικές γνώσεις διαχείρισης Ιστοσελίδων μέσω WordpPress 
 • Γνώση Office 365 (exchange, sharepoint,Teams) 

Επιθυμητά προσόντα: 

 • Βασικές γνώσεις διαχείρισης τηλεφωνικών κέντρων 

Καθήκοντα:  

 • Διεξαγωγή τακτικών ελέγχων συστημάτων. 
 • Συντήρηση του IT Documentation των συστημάτων υπολογιστών, των δικτύων και των διάφορων διαδικασιών 
 • Τεχνική υποστήριξη στους χρήστες 
 • Επίλυση ζητημάτων τεχνικής φύσης (hardware&software) 

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας 
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση 

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο [email protected]

Υποστήριξη Κλάδου Αυτοκινήτου Θεσσαλονίκη

Η INFOTRUST Insurance Agency, με κυρίαρχη θέση στην ασφαλιστική αγορά για περισσότερα από 20 έτη, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της άτομο για την υποστήριξη του κλάδου Αυτοκινήτου στα κεντρικά της Θεσσαλονίκης με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση.

 Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση χειρισμού του πακέτου MS Office

 • Πολυετή εμπειρία στην έκδοση ασφαλειών στον κλάδο αυτοκινήτου. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στην διαχείριση ζημιών αυτοκινήτων
 • Γνώσεις πολυτιμολόγησης Webinsurer Datawise θα εκτιμηθεί
 • Εμπειρία στον χειρισμό των Portal των ασφαλιστικών εταιρειών
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματιών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα
 • Εμπειρία στο χειρισμό του προγράμματος Bluebyte θα εκτιμηθεί
 • Εργασία σε ασφαλιστικό πρακτορείο θα εκτιμηθεί 

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν καθημερινή επικοινωνία και εξυπηρέτηση των συνεργατών του δικτύου.

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο [email protected]