Οργανόγραμμα

Οι άνθρωποί μας

Στην INFOTRUST απασχολούμε 29 στελέχη τα οποία έχουν επιλεγεί μέσω δομημένου συστήματος αξιολόγησης.
Οι άνθρωποί μας διαθέτουν μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο τους και διαθέτουν την πιστοποίηση του ασφαλιστικού υπαλλήλου όπως αυτό ορίζεται από την εποπτική αρχή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τη δια βίου εκπαίδευσή τους με συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνουμε εμείς ή άλλοι φορείς.
Φροντίζουμε να διασφαλίζουμε για το προσωπικό μας άριστες συνθήκες εργασίας και εφαρμόζουμε συστήματα διοίκησης και παροχών που ανταμείβουν δίκαια την προσφορά των στελεχών μας.

Διοίκηση
Κουλουτμπάνης Θάνος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος [email protected] 2310492400
Τελιορίδης Παντελής Εμπορικός Διευθυντής [email protected] 2310492439
Γραμματεία Διοίκησης
Ακριβούλη Αναστασία Γραμματεία Διοίκησης [email protected] 2310492442
Επιθεώρηση και Ανάπτυξη Δικτύου
Μακάρογλου Γιώργος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Νότιας Ελλάδας [email protected] 6944504222
Μαντατζής Μίλτος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Κλάδου Ζωής [email protected] 2310492438
Κόπτσης Θάνος Επιθεωρητής Πωλήσεων [email protected] 2310492435
Δεσπότης Άκης Επιθεωρητής Πωλήσεων [email protected] 6944753554
Marketing, Στατιστικά και Συμβάσεις
Τσιτσεκίδου Σωτηρία Υπεύθυνη Τμήματος [email protected] 2310492424
Γραφεία Θεσσαλονίκης
Κιρμανίδου Δέσποινα Γραμματεία [email protected] 2310492492
Κλάδος Αυτοκινήτου [email protected]
Κεραμάρη Σοφία Προϊσταμένη Κλάδου [email protected] 2310492412
Ελευθεριάδου Σοφία Ανάληψη/Εκδόσεις [email protected] 2310492413
Τσιμπρακίδου Φωτεινή Ανάληψη/Εκδόσεις [email protected] 2310492427
Σωτηροπούλου Ελπίδα Ανάληψη/Εκδόσεις [email protected] 2310492418
Χαριτίδου Έλλη Ανάληψη/Εκδόσεις [email protected] 2310492416
Αγγελοπούλου Ειρήνη Υποστήριξη Συνεργατών [email protected] 2310492434
Ζημιές Αυτοκινήτου [email protected] 2109424800 (εσωτ 103)
Κλάδος Πυρός [email protected]
Κοσκινίδου Ελένη Προϊσταμένη Κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων [email protected] 2310492417
Χαλιάζη Μάγδα Ανάληψη/Εκδόσεις [email protected] 2310492415
Κλάδος Ζωής [email protected]
Πολύζου Ελίνα Προϊσταμένη Κλάδου [email protected] 2310492426
Ρακιτζή Νεκταρία Ανάληψη/Εκδόσεις [email protected] 2310492428
Λογιστήριο [email protected]
Λιακόπουλος Βασίλης Οικονομικός Διευθυντής [email protected] 2310492436
Ματάμη Κωνσταντίνα Στέλεχος Λογιστηρίου [email protected] 2310492421
Σαριανίδου Φωτεινή Στέλεχος Λογιστηρίου [email protected] 2310492461
Νικολακούδης Νίκος Παραδόσεις Συμβολαίων [email protected] 2310492425
Βusiness Αnalyst & Ανάπτυξη Συστημάτων
Βαφειάδου Καλλίνα Υπεύθυνη Tμήματος [email protected] 2310492422
Μηχανογράφηση [email protected]
Μπάτης Θεοφάνης IT – Διαχείριση Συστημάτων – Δικτύων [email protected] 2310492458
Γραφεία Αθήνας [email protected] 2109424800
Μεντένη Πηνελόπη Διεύθυνση Υποκαταστήματος [email protected] εσωτ 101
Αναγνωστάκη Κορίνα Γραμματεία – Υποστήριξη Συνεργατών [email protected] εσωτ 100
Κλάδος Αυτοκινήτου
Παναγιωτίδου Δήμητρα Ανάληψη/Εκδόσεις [email protected] εσωτ 102
Γκαμπράνη Ενίσα Ζημιές/Ανάληψη/Εκδόσεις [email protected] εσωτ 103
Κλάδος Πυρός/Ζωής
Σπυράτου Δήμητρα Ανάληψη/Εκδόσεις [email protected] εσωτ 108
Τζίκα Μαρία Ανάληψη/Εκδόσεις [email protected] εσωτ 104