Οργανόγραμμα

Οι άνθρωποί μας

Στην INFOTRUST απασχολούμε 29 στελέχη τα οποία έχουν επιλεγεί μέσω δομημένου συστήματος αξιολόγησης.
Οι άνθρωποί μας διαθέτουν μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο τους και διαθέτουν την πιστοποίηση του ασφαλιστικού υπαλλήλου όπως αυτό ορίζεται από την εποπτική αρχή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τη δια βίου εκπαίδευσή τους με συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνουμε εμείς ή άλλοι φορείς.
Φροντίζουμε να διασφαλίζουμε για το προσωπικό μας άριστες συνθήκες εργασίας και εφαρμόζουμε συστήματα διοίκησης και παροχών που ανταμείβουν δίκαια την προσφορά των στελεχών μας.

Διοίκηση
Πολύζος Χάρης Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος [email protected] 2310492400
Κόπτσης Γιώργος Σύμβουλος Διοίκησης [email protected] 2310492432
Βουτσάς Θεόδωρος Γενικός Διευθυντής [email protected] 2310492430
Γραμματεία Διοίκησης
Ακριβούλη Αναστασία Γραμματεία Διοίκησης [email protected] 2310492442
Επιθεώρηση και Ανάπτυξη Δικτύου
Γουδεντζίκη Σοφία Υπεύθυνη Πωλήσεων [email protected] 6958450596
Μακάρογλου Γιώργος Επιθεωρητής Πωλήσεων [email protected] 6944504222
Κόπτσης Θάνος Επιθεωρητής Πωλήσεων [email protected] 2310492435
Δεσπότης Ακης Επιθεωρητής Πωλήσεων [email protected] 6944753554
Marketing, Στατιστικά και Συμβάσεις
Παπαδημητρίου Ζωή Υπεύθυνη Τμήματος [email protected] 2310492424
Γραφεία θεσσαλονίκης info@infotrust.gr
Κούρτογλου Δώρα Γραμματεία [email protected] 2310492492
Τσαχουρίδου Δέσποινα Γραμματεία [email protected] 2310492493
Κλάδος Αυτοκινήτου [email protected]
Καράτση Άννα Προϊσταμένη Κλάδου [email protected] 2310492412
Βασιλικού Αντωνία Ανάληψη/Εκδόσεις [email protected] 2310492413
Κεραμάρη Σοφία Ανάληψη/Εκδόσεις [email protected] 2310492416
Τσιμπρακίδου Φωτεινή Ανάληψη/Εκδόσεις [email protected] 2310492418
Αγγελοπούλου Ειρήνη Υποστήριξη Συνεργατών [email protected] 2310492434
Ζημιές Αυτοκινήτου [email protected] 2109424800 (εσωτ 103)
Κλάδος Πυρός [email protected]
Κοκκαλένιου Μίνα Προϊσταμένη Κλάδου [email protected] 2310492415
Λάμπρου Αφροδίτη Ανάληψη/Εκδόσεις [email protected] 2310492417
Κλάδος Ζωής [email protected]
Πολύζου Ελίνα Προϊσταμένη Κλάδου [email protected] 2310492426
Πολύζου Μαρκέλλα-Υακίνθη Εκδόσεις/Εξυπηρέτηση Συνεργατών [email protected] 2310492428
Λογιστήριο [email protected]
Κουτσιούμπας Γιάννης Στέλεχος Λογιστηρίου [email protected] 2310492421
Βαθρακάς Δημήτρης Στέλεχος Λογιστηρίου [email protected] 2310492444
Σαριανίδου Φωτεινή Στέλεχος Λογιστηρίου [email protected] 2310492461
Νικολακούδης Νίκος Παραδόσεις Συμβολαίων [email protected] 2310492425
Βusiness Αnalyst & Ανάπτυξη Συστημάτων
Βαφειάδου Καλλίνα Υπεύθυνη Tμήματος [email protected] 2310492422
Μηχανογράφηση [email protected]
Κωνσταντινίδης Μάριος IT – Διαχείριση Συστημάτων – Δικτύων [email protected] 2310492457
Γραφεία Αθήνας [email protected] 2109424800
Μεντένη Πηνελόπη Διεύθυνση Υποκαταστήματος [email protected] εσωτ 101
Αναγνωστάκη Κορίνα Γραμματεία – Υποστήριξη Συνεργατών [email protected] εσωτ 100
Κλάδος Αυτοκινήτου
Παναγιωτίδου Δήμητρα Ανάληψη/Εκδόσεις [email protected] εσωτ 102
Γκαμπράνη Ενίσα Ζημιές/Ανάληψη/Εκδόσεις [email protected] εσωτ 103
Κλάδος Πυρός/Ζωής
Σπυράτου Δήμητρα Ανάληψη/Εκδόσεις [email protected] εσωτ 108
Τζίκα Μαρία Ανάληψη/Εκδόσεις [email protected] εσωτ 104